Képzések

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzéseink

A gyermekközösségek támogatása minden életkorban kiemelt feladata a szakembereknek. A képzések célja, hogy a résztvevő az egyes nevelési szakaszokban a gyermekek pszichológiai jellemzőinek ismeretében képes legyen ezekhez alkalmazkodva az adott gyermekközösség társas szempontú támogatásának megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Ismerje a közösségfejlesztés általános kereteit, lépéseit, legyen képes a közösségfejlesztés céljainak meghatározására, a folyamat megtervezésére.

A tervezési folyamathoz egy olyan keretrendszer használatát sajátítja el a résztvevő, amely unikális módon mind a gyermekcsoport adatfelvételéhez, mind pedig az adatok elemzéséhez segítséget nyújt. A folyamatba ágyazott képzés előnye, hogy a résztvevőnek lehetősége van az elsajátított ismereteket azonnal gyakorlatban alkalmazni és erről folyamatos visszajelzést kap a mentorált folyamatban, illetve lehetősége nyílik szélesebb körben is megvitatni tapasztalatait. A résztvevő nemcsak egyetlen módszer alkalmazására válik képessé, hanem arra is, hogy fokozott önállósággal válassza meg a céljainak megfelelő eszközöket a közösségfejlesztéshez.

A folyamatba ágyazott 30 órás továbbképzések frontális, kis csoportos és egyéni tevékenységekre építenek az interaktív előadás és megbeszélés, valamint az e-mentorált egyéni munka módszereit alkalmazva.

Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a köznevelésben, óvodás és kisiskoláskorú gyermekközösségekben

Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a köznevelésben, óvodás és kisiskoláskorú gyermekközösségekben

Tervezett időpontok, jelentkezés
Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a köznevelésben, felső tagozatos és középiskolás gyermekközösségekben

Tervezett közösségfejlesztés módszertani alapjai a köznevelésben, felső tagozatos és középiskolás gyermekközösségekben

Tervezett időpontok, jelentkezés